facebook

Лаборатория по биология

 

 

Лабораторията по биология  е създадена през 2012 г. с решение на Академичния съвет на НБУ. Основните функции на Лабораторията са свързани с осигуряване на практическите занятия главно на студентите от бакалавърска програма „Биология – обща и приложна“, както и на студентите от БП „Екология и опазване на околната среда“, разработена от департамент „Природни науки“. Провеждат се занятия и на студентите от дистанционните програми на Департамента. Друга основна задача на Лабораторията е извършването  на научноизследователска работа от студенти и щатни преподаватели от департамент „Природни науки“.  Доказателство за активното включване на студентите в експерименталната работа са техните многобройни участия в национални и международни конгреси. Научноизследователските резултати от съвместната работа на студентите и преподавателите се публикуват в реферирани научни списания.
 

Основни дейности


Лабораторията по биология предлага също извършване на анализи по външни поръчки в две направления:

 • Микробиология на храните;
 • Микробиология на околната среда.

Лабораторията разполага и със собствена колекция микроорганизми, които могат да бъдат закупени. Работата по различни научноизследователски проекти също е приоритет на УПИЗ по биология.Материална база


Лабораторията по биология е оборудвана с необходимата съвременна апаратура за провеждане на обучение на студенти, експериментална дейност и научноизследователска работа на преподавателите.

Лабораторията разполага със следната апаратура:

 • Микроскоп OLYMPUS, модел СX31;
 • Електронна везна KERN / прецизна 0,01 г/600 г;
 • Автоклав хоризонтален автоматичен SANYO;
 • Термостат инкубатор MEMMERT;
 • UV/VIS Спектрофотометър, JENWAY;
 • Аналитична везна 0,1 мг/160 мг;
 • Центрофуга EPPENDORF;
 • pH метър, HANNA;
 • Дестилатор, модел 700;
 • Орбитален шейкър, BIOSAN OS-20 и др.