facebook

Лаборатория по биология

Промени в мозъка след COVID

 

Безброй невропсихиатрични симптоми се приписват на SARS-CoV-2 вируса: от загуба на вкус и обоняние до главоболие, проблеми с паметта и др. Великобританската Биобанка представлява широкомащабна база данни за генетични ресурси и такива, касаещи здравето на хората. Екипът на Биобанката обяви резултати от изследвания на мозъка на 785 пациенти чрез ядрено магнитен резонанса (MRI). Пациентите били на възраст между 51 и 81 години, от които 401 са тествани положително за COVID-19. Вариантите на вируса, с които са били заразени хората, не са известни. Хората от групата на инфектираните с вируса, показват намаляване на дебелината и тъканния контраст в някои участъци на кортекса, в сравнение с контролната група. При преболедувалите се наблюдава още увеличение на маркерите за тъканна повреда в регионите на мозъка, свързани със системите за вкус и обоняние.  

 

Източник: Nature, Vol 604, April 2022