facebook

Лаборатория по биология

Услуги

uslugi_1050x399_crop_478b24840a

 

Услуга

Дни/Часове

Цена

 1.

Изолиране на бактериална ДНК и електрофоретично чекиране

6 ч.

 

120 лв.

2. 

Работа с конвенционален PCR с електрофоретично чекиране и Nanodrop на получените ампликони

2 дни

200 лв.

3. 

Обучение за стерилна работа в микробиологичната л-я

4 ч.

60 лв.

4. 

Разливане на агарозен гел и работа с гел електрофореза

8 ч.

150 лв.

5. 

Работа с трансилюминатор за визуализиране на ДНК

4 ч.

60 лв.

6. 

Работа с автоклав

4 ч.

60 лв.

7. 

Стерилно разливане на течни и твърди хранителни среди

2 ч.

30 лв.

8. 

Посевки и пресевки (чиста бактериална култура)

5 ч.

70 лв.

9. 

Изготвяне на трайни микроскопски препарати и оцветяване по Грам

8 ч.

150 лв.

10. 

Работа с микроскоп с камера, наблюдаване на препарати

4 ч.

100 лв.

11. 

Изготвяне на антибиограми, чрез дисково-дифузионен метод

2 дни

200 лв.

12. 

Изготвяне на MIC (минимална инхибираща концентрация) на нови субстанции и екстракти

2 дни

250 лв.

13. 

Претегляне на субстанции на тегловна и аналитична везна

2 ч.

30 лв.

14. 

Измерване на концентрация на ДНК с Nanodrop

2 ч.

30 лв.

15. 

Обучение за работа с ламинарен бокс

2 ч.

30 лв.

 

Контакти:

доц. д-р Галина Сачанска - р-л УПИЗ по Биология

тел: 0888121725

email: gsatchanska@nbu.bg

 

Славена Давидова, технически сътрудник (лаборант)

тел: 0885052867

e-mail: stdavidova@nbu.bg