facebook

Лаборатория по биология

Микроорганизми, разграждащи захари, могат да помогнат в производството на „зелен“ найлон

 

Синтетичните пластмаси, като найлон, обикновено се произвеждат от петрол и други изкопаеми горива. Но все повече компании използват бактерии и водорасли за производството на синтетични материали от захари. Учени от National Renewable Energy Laboratory в Колорадо, проектирали бактерията Pseudomonas putida, която произвежда β-KA (β-кетоадипинова киселина) от глюкоза. Авторите използват β-KA за производството на полимер, който е по-устойчив към високи температури и вода от подобния полимер найлон-6,6. При производството се използват 63% по-малко енергия и се излъчват 43% по-малко парникови газове, сравнено с конвенционалното производство от петрол.

 

Източник: Nature, Vol 604, April 2022