facebook

Лаборатория по биология

Конструирани ензими за рециклиране на пластмаса

 

Широко използваният, при пластмасовите опаковки полиетилен терефталат (PET), може да се разгради до своите мономери, които в последствие да бъдат пречистени и реполимеризирани в нова пластмаса. Стандартната химична деполимеризация изисква големи количества енергия, основи, киселини, заради което не е икономически и екологично изгодна. Рециклиране, основано на ензимното разграждане на PET може да разреши някои от проблемите. Известни са микроорганизми и техните ензими, които не деполимеризират PET напълно. Чрез създаване на мутантни PET-ази, Lu и сътрудници от университета в Остин, Тексас,  идентифицират ензим, съдържащ 5 мутации, който превъзхожда дивия тип PET-аза. Ензимът е наречен функционална, активна, стабилна и толерантна  PET-аза (FAST-PETase) и полимеризира PET напълно при относително меки условия.

 

Източник: Nature, Vol 604, April 2022